Disclaimer voor www.cyclopics.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cyclopics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cyclopics.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier
gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cyclopics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cyclopics.

Geen garantie op juistheid

Cyclopics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website
onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cyclopics.nl op deze pagina.

----------------

 

Auteursrecht

Gebruik foto’s uit webshop die niet zijn betaald

Het is niet toegestaan printscreens te maken van foto’s in onze webshop, om deze vervolgen te gebruiken voor websites
en diverse social media sites zoals facebook en twitter. Op deze beelden berust het copyright / auteursrecht Anco Bauer – Cyclopics.nl


De foto’s in onze webshop, die niet betaald zijn hebben een watermerk met de tekst deze foto is nog niet betaald.


Wij behouden ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten,
schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.

 

Gebruik van betaalde foto's uit onze webshop

Bestelde fotobestanden (downloaden voor webgebruik 800 pixel of downloaden van het origineel voor eigen gebruik) mogen wel gebruikt worden op
websites en/of social media zoals facebook en twitter. Deze foto’s bevatten geen watermerk.

Bestelde originele fotobestanden voor eigen gebruik mogen niet worden aangeboden aan dag en week bladen, tijdschriften en gebruikt worden voor flyers
en posters van evenementen. Hiervoor moet u toestemming hebben van de auteur / fotograaf.

Mocht dit onverhoopt toch gebeuren zullen wij hiervoor een schade vergoeding eisen.


Foto voor commercieel gebruik neem dan contact op bij de auteur.

Inbreuk op auteursrecht (schade vergoeding)

Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding,
te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding
voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.

-----------------

 

Privacy


De AVG Wet (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018


Cyclopics Cycling Pictures gevestigd in Goes (NL), contact Anco Bauer woonachtig in Goes via email

De wedstrijden worden door Cyclopics vastgelegd op journalistieke wijze. Hiervoor is een uitzondering gemaakt op de wet
om een  ‘chilling effect’ te voorkomen. Er bestaat immer nog een wet van Persvrijheid.
De gemaakte foto’s kunnen worden gebruikt voor commerciële en journalistieke doeleinden.
Nadien worden de foto’s (het beeldverslag) geplaatst in een externe webshop waar we een overeenkomst mee hebben afgesloten.
De foto’s worden daar te koop aangeboden.


VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

PC Extreme

De website van Cyclopics wordt gehost door PC Extreme, een gerenommeerd bedrijf, gevestigd in Vlissingen.
Het data centrum van PC Extreme is gevestigd in Amsterdam, Hier worden de gegevens van de website veilig opgeslagen op een beveiligde server.
De website www.cyclopics.nl maakt geen gebruik van cookies.

Mijn mailverkeer loopt ook via de webservers van PC Extreme.

 

OYPO

Met de webshop Oypo (www.oypo.nl), gevestigd in Eindhoven heeft Cyclopics een overeenkomst voor de verkoop van de foto’s afgesloten.
Oypo is onderdeel van Fujicolor Benelux.
Oypo regelt de verkoop van de foto’s en gaat hier zorgvuldig om met uw NAW gegevens.
Cyclopics zal dus niet in het bezit zijn van uw persoonsgegevens als u een foto besteld via de website van Oypo en/of onze webshop.
Cyclopics verwerkt dus geen persoonlijke gegevens als u een bestelling plaatst op Oypo en/of onze webshop.

De webshop die op onze website bevind is de geïntrigeerde webshop van Oypo.

 

 

© 2018 Anco Bauer / www.cyclopics.nl