Disclaimer website Cyclopics

Het is niet toegestaan foto’s van deze website (www.cyclopics.nl) op andere websites te gebruiken.
Hiervoor is uitdrukkelijk toestemming nodig van de auteur / fotograaf ( Anco Bauer ).
Bij gebruik na toestemming en/of overeenkomst altijd foto Anco Bauer - Cyclopics.nl gebruiken.
Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

De rechten van beeldmateriaal, getoond op deze website blijven ten allen tijde eigendom van de auteur (Anco Bauer – Cyclopics.nl).
Dit geld ook als dit niet expliciet is aangegeven op de website.

 

Gebruik foto’s uit webshop die niet zijn betaald

Het is niet toegestaan printscreens te maken van foto’s in onze webshop, om deze vervolgen te gebruiken voor websites
en diverse social media sites zoals facebook en twitter. Op deze beelden berust het copyright / auteursrecht Anco Bauer – Cyclopics.nl


De foto’s in onze webshop, die niet betaald zijn hebben een watermerk met de tekst deze foto is nog niet betaald.


Wij behouden ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten,
schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.

 

Gebruik van betaalde foto's uit onze webshop

Bestelde fotobestanden (downloaden voor webgebruik 800 pixel of downloaden van het origineel voor eigen gebruik) mogen wel gebruikt worden op
websites en/of social media zoals facebook en twitter. Deze foto’s bevatten geen watermerk.

Bestelde originele fotobestanden voor eigen gebruik mogen niet worden aangeboden aan dag en week bladen, tijdschriften en gebruikt worden voor flyers
en posters van evenementen. Hiervoor moet u toestemming hebben van de auteur / fotograaf.

Mocht dit onverhoopt toch gebeuren zullen wij hiervoor een schade vergoeding eisen.


Foto voor commercieel gebruik neem dan contact op bij de auteur.


 

 

Digitale fotobestanden bestellen via email

Digitale fotobestanden kan je ook via de email bestellen.

Prijzen digitale bestanden via de email (zonder watermerk).

Download origineel voor eigen gebruik € 10,00
Download voor webgebruik (1080 pixel) € 5,00

Prijzen voor commerciele doeleinden zijn op aanvraag.

 


 

© 2017 Anco Bauer / www.cyclopics.nl